Atık Yönetimi

Atık yönetimi, evsel, tıbbi, tehlikeli ve tehlikesiz atıkların minimizasyonu, kaynağında ayrı toplanması, ara depolanması, gerekli olduğu durumda atıklar için aktarma merkezleri oluşturulması, atıkların taşınması, geri kazanılması, bertarafı, geri kazanım ve bertaraf tesislerinin işletilmesi ile kapatma, kapatma sonrası bakım, izleme kontrol süreçlerini içeren bir yönetim biçimidir. Atıkların “Atık Hiyerarşisine” göre kaynağında önleme ve azaltma esastır. Bu şartlar sağlanamadığı takdirde atıkların, düzenli depolama sahalarına gönderilmeleri ve bertarafı konusunda firmamız hizmet vermektedir.